Verwijderen van vocht dat zich tussen de longvliezen heeft opgehoopt. Het vocht kan vervolgens onderzocht worden om de oorzaak ervan te achterhalen. Het verwijderen van het vocht kan klachten van kortademigheid verlichten.

Voorbereiding

 • u moet niet nuchter zijn
 • verwittig uw arts indien u bloedverdunnende medicatie neemt

Verloop van het onderzoek

 • u gaat rechtop zitten op de onderzoektafel, een krukje geeft steun aan uw voeten
 • het bovenlichaam dient ontbloot te worden
 • u wordt verzocht om iets voorover te buigen en uw armen rond een kussen te houden
 • de arts bepaalt waar het vocht zich juist bevindt. Dit kan op verschillende manieren gebeuren: door te kloppen op de borstkas, door te luisteren met de stethoscoop of door te kijken met behulp van een echografie toestel.
 • met een stift wordt de punctieplaats aangeduid
 • de huid wordt ontsmet ter hoogte van de punctieplaats
 • met een dunne naald wordt een plaatselijke verdoving toegediend rond de prikplaats
 • als de verdoving is ingewerkt wordt een (dikkere) naald ingebracht, waarmee het vocht wordt afgenomen
 • het afnemen van vocht is in principe pijnloos. Wel is het mogelijk dat u een hoestprikkel ervaart

Duur van het onderzoek

Afhankelijk van het doel van het onderzoek en van de hoeveelheid vocht die tijdens het onderzoek wordt afgenomen, duurt het onderzoek ongeveer 10 à 20 minuten

Bijwerkingen/complicaties

Een pleurapunctie is een veilig onderzoek.

Tijdens het onderzoek kan u een kriebelhoest ervaren.

Een zeldzame verwikkeling is 'het aanprikken van de long', waardoor een deel van de long kan platvallen (klaplong of pneumothorax). Als deze complicatie optreedt is extra controle noodzakelijk. Soms moet een dun buisje tussen de longvliezen worden ingebracht om de ingeklapte long opnieuw te laten ontplooien. Om deze complicatie uit te sluiten wordt meestal een controle longfoto gemaakt.