Meten van het zuurstofgehalte en het koolzuurgehalte in het bloed.

Voorbereiding

Er is voor dit onderzoek geen speciale voorbereiding nodig.

Breng uw arts op de hoogte indien u bloedverdunners neemt of indien er aan een bepaalde arm geen bloed mag afgenomen worden (vb na een borstoperatie).

Verloop van het onderzoek

  • u neemt plaats op de onderzoekstafel
  • de bloedafname gebeurt ter hoogte van de pols
  • de prikplaats wordt ontsmet
  • door zorgvuldig voelen wordt de plaats van de polsslagader bepaald
  • met een dun naaldje wordt de slagader aangeprikt. Dit wordt door sommige mensen als onprettig ervaren
  • na de procedure wordt lokale druk uitgeoefend op de prikplaats en wordt een pleister of drukverband aangebracht

Duur van het onderzoek

5 minuten

Bijwerkingen

  • pijn, zwelling of blauwe plek ter hoogte van de prikplaats