Dit is een eenvoudige test om uw inspanningscapaciteit te meten.

Voorbereiding

Er is geen specifieke voorbereiding nodig. Draag bij voorkeur gemakkelijke schoenen en kledij.

Verloop van het onderzoek

  • de verpleegkundige zal een meettoestel aanbrengen op de vinger (saturatiemeting) om uw zuurstofgehalte en hartslag te meten tijdens het onderzoek
  • vervolgens zal u gevraagd worden om gedurende 6 minuten te wandelen en in deze tijdspanne een zo groot mogelijke afstand af te leggen
  • het is toegelaten om tijdens de test te vertragen, te stoppen of te rusten

Duur van het onderzoek

15 minuten