Inhoud van de site

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en gecontroleerd. 

Fouten in de gegevensverwerking kunnen echter niet altijd voorkomen worden en de gezondheidszorg en de medische wetenschap evolueren zeer snel.

AZ Turnhout verstrekt dan ook geen expliciete of impliciete garanties m.b.t. de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de inhoud van de website. Vooraleer te betrouwen op de informatie verstrekt op deze website, dient u de accuraatheid van de informatie te controleren en te bespreken met uw behandelende arts.

Wanneer de redactie op de hoogte wordt gebracht van onjuistheden in, of onvolledigheid van de gegevens, zal ze indien relevant onmiddellijk overgaan tot verbetering of aanvulling. U kunt deze mailen naar 

Onze website bevat links naar externe sites, die niet beheerd worden door de dienst longziekten.

de dienst longziekten is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud en de privacypolitiek van die andere websites.

Privacy van gegevens

De dienst longziekten verzamelt via deze website geen persoonsgegevens, tenzij u die zelf vrijwillig verstrekt. Onder persoonsgegevens wordt er verstaan ‘gegevens aan de hand waarvan een individu kan worden gedefinieerd'. 

Tijdens het surfen op onze website kan bepaalde informatie passief worden ingezameld, met andere woorden zonder dat informatie door uzelf op actieve wijze wordt verstrekt, door middel van verschillende hulpmiddelen zoals IP-adressen, cookies, internetlabels en clickstreamgegevens. Deze informatie wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen, maar nooit ter identificatie van individuele personen.

De dienst longziekten verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend om door u gevraagde diensten of informatie te verstrekken. 

Uw gegevens zijn strikt persoonlijk en zullen niet doorverkocht of doorgegeven worden aan derden.